Добро дошли на веб страну посвећену информатици и рачунарству у ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду. 

АЛГОРИТАМ ЗА ПЕТАКЕ

На интернет адреси   https://www.draw.io/   нацртати следећи алгоритам.

Учитати три броја, А, Б, В и пронаћи који је од њих највећи и исписати на излазу. Водити рачуна о постављању услова, и о графичким симболима алгоритамских корака.

 

Пример одређивања већег од два броја дат је на слици.

2-broja

 

Advertisements

Везба 6 разред

Doc1

Вежба за 6. разред

 

 

Ворд

 

s3

ВЕЖБА 2

Вежба 2

Вежба

 

111